Rekenwerk aan Strandpaviljoen Sport

In 2015 was Strandpaviljoen Sport op de Wassenaarse Slag toe aan een nieuw onderkomen. Jaarlijks wordt de constructie opgebouwd in maart en in oktober weer afgebroken om te overwinteren in de berging.

Alle losse onderdelen moeten met mankracht te hanteren zijn, daarnaast stelt de plek - net voor de duinenrij bijzondere eisen aan de constructie. De Eurocode schrijft een verhoogde windbelasting voor om de zeewind het hoofd te bieden. Om beschadiging van de zeewering te voorkomen schrijft het Hoogheemraadschap van Rijnland voor dat bij onverhoopte overspoeling, het paviljoen uiteen valt in delen van minder dan 800 kg.

RECAM Ingenieurs b.v. heeft het rekenwerk verricht ten behoeve van de omgevingsvergunning. De spanten zijn verstevigd om de enorme windkrachten veilig af te voeren naar een verstevigde kern. Ook de zuiging aan het dak van de Net na de opening woedde er storm op het strand. Het opgewaaide zand laat duidelijk de turbulentie langs de gevel en het dak zien.relatief lichte constructie verdiende extra aandacht om opwaaien tegen te gaan.

Net na de opening woedde er storm op het strand. Het opgewaaide zand laat duidelijk de turbulentie langs de gevel en het dak zien.